FR

DE

UK

NL

Kokodame logo light
Kokodama logo

DISCLAIMER

Deze website biedt u algemene informatie met betrekking tot producten en diensten van Kokoplant B.V. De verstrekte informatie is zo correct, volledig en relevant mogelijk. Er kan echter geen garantie worden gegeven. De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast en wijzigingen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, zonder enige vorm van kennisgeving.

De informatie op deze website wordt verstrekt zonder impliciete of expliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. De productinformatie op de website is gebaseerd op resultaten verkregen uit proeven uitgevoerd op testlocaties van Anthura.

Indien de verstrekte informatie op de website tekortkomingen vertoont, zal Kokoplant B.V. zich inspannen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Kokoplant B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de verstrekte informatie op deze website.

 

KOUDETOLERANTIE

Hoewel de informatie over koudetolerantie met grote inspanning is samengesteld, kan Kokoplant B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onvolledige informatie verkregen via deze website. De productinformatie is gebaseerd op resultaten verkregen uit proeven uitgevoerd door Kokoplant. Bij eigenschappen zoals koudetolerantie zijn er meer factoren van invloed op het vermogen van een plant om lagere temperaturen te weerstaan. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvochtigheid van het substraat, de verpakking, de luchtvochtigheid, enzovoort. Daarom adviseren wij u om contact op te nemen met onze productspecialisten voor meer informatie over deze eigenschap.

 

AUTEURSRECHT

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kokoplant B.V., behalve het downloaden, bekijken van downloads op een enkel scherm en/of afdrukken van enkele kopieën voor persoonlijk gebruik, dus niet voor commercieel en/of professioneel gebruik.

Alle inhoud en afbeeldingen die op deze site worden gebruikt, zijn eigendom van Kokoplant of zijn gelieerde ondernemingen voor gebruik op deze site. Ongeoorloofd gebruik is verboden.

Namen van variëteiten van Kokoplant B.V. zijn handelsmerken van Kokoplant B.V. of zijn dochterondernemingen. Niets in dit document kan worden uitgelegd als het verlenen van enige licentie of recht onder enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk van Kokoplant B.V. Een bezoeker is niet gemachtigd om enig auteursrechtelijk beschermd werk of andere informatie op deze website te publiceren of vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kokoplant B.V. (niet via een eigen netwerk).

 

EIGENDOM VAN AUTEUR

Kokoplant B.V. behoudt uitdrukkelijk het auteursrecht op de informatie, inclusief grafische afbeeldingen, foto’s en logo’s, die op deze website worden verstrekt. Zonder voorafgaande toestemming van Kokoplant B.V. is het niet toegestaan om enige informatie op deze website te publiceren of te vermenigvuldigen, op te slaan of op enige andere manier te verspreiden.

 

HYPERLINKS EN REFERENTIES

Op of via de website wordt u door middel van (hyper)links doorverwezen naar andere websites en naar informatiebronnen die worden beheerd door derden.

Kokoplant B.V. heeft geen technische of intrinsieke mogelijkheid om de inhoud te controleren of hierover zeggenschap uit te oefenen, en kan daarom geen enkele garantie geven met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch met betrekking tot de beschikbaarheid van deze websites of informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites op deze website vormen geen bevestiging van de externe site of de inhoud ervan. De links worden aangeboden voor uw informatie en gemak.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van toepassing voor sier- en tuinbouwteeltmateriaal en planten, evenals tuinbouwmaterialen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.

 

KOKOPLANT B.V.
BTW nr. NL810057013B01
KVK Haaglanden nr. 27237471

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze website, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via info@kokoplant.nl.