FR

DE

UK

NL

Kokodame logo light
Kokodama logo

PRIVACY STATEMENT KOKOPLANT B.V.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kokoplant B.V., en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: Kokoplant), verwerkt voor haar klanten en relaties.

Kokoplant respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Kokoplant.

Indien je opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

 

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Kokoplant B.V., gevestigd aan de Casembrootlaan 32, 2685 AC te Poeldijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0174294370 of via het algemene e-mailadres: info@kokoplant.nl.

 


VERWERKING

In het kader van een opdracht of anderszins kán Kokoplant een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

 

DOEL

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Kokoplant. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht/ advies.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Kokoplant gebruikt worden door andere medewerkers.

 

OPZEGGING EN INTREKKING

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het e-mailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

 


BEVEILIGING

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Kokoplant een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime. Voor de totstandkoming van een opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

 


INZAGE, VERWIJDEREN, OVERDRACHT, KLACHTEN EN VRAGEN

 • Via het algemeen e-mailadres info@kokoplant.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@kokoplant.nl;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan info@kokoplant.nl;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het e-mailadres info@kokoplant.nl verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

DATALEKKEN

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Kokoplant streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekker) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stelt Kokoplant de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.kokodama.com. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in het privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst.

COOKIEVERKLARING KOKOPLANT B.V.

Laatst bijgewerkt: 06-10-2023

Deze cookieverklaring legt uit hoe Kokoplant B.V. en haar dochterondernemingen (“wij,” “ons,” of “onze”) cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in deze verklaring.

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze worden veelvuldig gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

We gebruiken verschillende soorten cookies op onze website:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de website. Ze stellen u in staat om door de website te navigeren en de functies te gebruiken.
 • Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, zoals welke pagina’s ze het meest bezoeken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw taalvoorkeur) en bieden verbeterde functies en gepersonaliseerde inhoud.
 • Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

 

COOKIEBEHEER

U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde beheren en wijzigen door naar de cookie-instellingen van uw browser te gaan. U kunt ook cookies verwijderen die al op uw apparaat zijn geplaatst. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op sommige functies en diensten op onze website.

 

COOKIES VAN DERDEN

We maken gebruik van diensten van derden die cookies en andere volgtechnologieën kunnen gebruiken. Deze derde partijen hebben hun eigen cookieverklaringen en privacybeleid. We raden u aan om deze verklaringen te bekijken om te begrijpen hoe ze uw gegevens verzamelen en verwerken.

 

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over deze cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen op:
Kokoplant B.V.
Casembrootlaan 32
2685 AC Poeldijk
Nederland
E-mail: info@kokoplant.nl

 

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring te allen tijde te wijzigen of bij te werken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om veranderingen in ons cookiegebruik weer te geven. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd, en de datum van de laatste herziening wordt bijgewerkt. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren op updates.